Portfolio

Door de jaren heen heb ik allerlei opdrachten gedaan voor verschillende werkgevers. Hieronder een greep uit datgene wat ik al die tijd gedaan en geproduceerd heb.

Recente activiteiten en projecten

 • Editing/montage van verschillende podcasts in de serie Diepe Gesprekken, een productie van het online platform De Grote Vragen – 2021
 • Content creation voor het Instagram account van het online platform De Grote Vragen, inclusief implementatie van een nieuwe huisstijl en groei van ca. 15% van het aantal volgers – 2021
 • Coördinatie van de communicatie rond de corona-noodhulpactie van het platform Kerken Helpen Kerken, een initiatief van 3 organisaties; totale opbrengst ruim € 767.000 – 2020
 • Coördinatie, tekstschrijven, redactie, eind- en fotoredactie van het jaarverslag 2019 van mission-organisatie Verre Naasten – 2020
 • Meegeschreven aan het concept en vragenkaartjes voor de online videoserie #samendichtbij van Verre Naasten, bedoeld om groepsgesprekken over verschillende onderwerpen te stimuleren; productie door Living Image – 2019/2020
 • Tekstschrijven en interviews (in samenwerking met fotograaf Anko Zwerver) voor een verkiezingsmagazine (Provinciale Staten) van de ChristenUnie Overijssel – 2018/2019
 • Website van stichting Onder de Boompies | Sous les Arbres vernieuwd; tekstredactie, fotokeuze, site-structuur aangelegd en alle pagina’s gevuld – 2017/2018
 • Tekstschrijven, eindredactie en meegedacht over de vormgeving van fondsenwervende brochures van de EH Amersfoort gericht op kerken en ondernemers.

Advertentieplanning

 • Verschillende advertenties laten maken, inplannen en publiceren voor Verre Naasten;
 • De volledige, jaarlijkse advertentieplanning van hogeschool Viaa verzorgd in 2009 en 2010. Dit betrof het bepalen van de strategie en het budget, de jaarplanning maken, advertentiecontracten afsluiten en het begeleiden van de vormgeving en aanleveren;
 • Advertorials verzorgd in regionale kranten voor de ChristenUnie-fractie in de gemeenteraad van Emmen.

Brochures

 • Diverse brochures gerealiseerd voor de EH Amersfoort: conceptfase, teksten meegeschreven, eindredactie, fotokeuze, begeleiding van de vormgeving;
 • Brochurellijn van hogeschool Viaa te Zwolle volledig vernieuwd: concept (mee)bedacht, teksten, eindredactie, beeldredactie en begeleiden van vormgeving en druk;
 • Diverse brochures gemaakt voor vakorganisatie cgmv: teksten schrijven/redigeren, eindredactie, begeleiding van vormgeving en druk.

Commercial

 • Commercial (gericht op het werven van studenten) voor hogeschool Viaa mede-geproduceerd: meegedacht over script, figuranten gezocht, draaidagen georganiseerd + verdere begeleiding van de productie en totstandkoming.

Events

 • Drie Winterverhalentochten (2017, 2018, 2019) mede-georganiseerd. De Winterverhalentochten zijn een event van stichting Onder de Boompies | Sous les Arbres en grijpen terug op de oude traditie van het verhalen vertellen in plattelandsregio’s;
 • De premières van de documentaires ‘Vreemdelingen & Bijwoners’ (22 september 2011), ‘Oerijssel deel 1 – Zunnewende’ (27 juni 2014) en ‘Oerijssel deel 2 – Winterwende’ (26 juni 2015) mede-georganiseerd + gastheerschap tijdens de betr. premières. Genoemde documentaires zijn geproduceerd door stichting Onder de Boompies | Sous les Arbres;
 • Organisatie van (deelname aan) beurzen en evenementen voor hogeschool Viaa in 2009-2011. Dit betreft onder meer de eigen Open Dagen, alsook de Studiebeurs Zwolle, Onderwijsbeurs Groningen, EO Jongerendag, Flevo Festival, Opwekking en Festival 316

Jaarverslagen

 • Meegeschreven aan en tekstcorrecties/eindredactie gedaan voor het jaarverslag 2018 en 2019 van Verre Naasten;
 • Meegeschreven aan en tekstcorrecties gedaan voor het jaarverslag 2017 van ForumC;
 • Coördinatie, interviews, eindredactie/tekstcorrecties, beeldredactie, begeleiding vormgeving en druk van het jaarverslag 2007, 2008, 2009 en 2010 van hogeschool Viaa;
 • Meegeschreven aan en tekstcorrecties/eindredactie gedaan voor het jaarverslag 2018 en 2019 van Verre Naasten;
 • Meegeschreven aan en tekstcorrecties gedaan voor het jaarverslag 2017 van ForumC;
 • Coördinatie, interviews, eindredactie/tekstcorrecties, beeldredactie, begeleiding vormgeving en druk van het jaarverslag 2007, 2008, 2009 en 2010 van hogeschool Viaa;
 • Teksten redigeren, eindredactie, beeldredactie, begeleiding vormgeving en druk van het jaarverslag 1999 en 2000 van vakorganisatie cgmv.

Kranten en magazines

 • Teksten en interviews verzorgd voor een verkiezingsmagazine van de ChristenUnie Overijssel;
 • Redacteur geweest van Naast, het magazine van Verre Naasten, dat informeert over buitenlandse mission-projecten;
 • Eindredacteur geweest van Quartz, het studentenmagazine van hogeschool Viaa;
 • Als freelancer diverse artikelen geschreven voor het Nederlands Dagblad;
 • Eindredacteur geweest, maar ook freelance tekstschrijver, van het magazine Pleidooi van vakorganisatie cgmv;
 • Tijdens mijn studie verschillende artikelen geschreven voor Ad Rem, de studentenkrant van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Nieuwsbrieven

 • Digitale nieuwsbrief opgezet – concept, thema’s, teksten, eindredactie, beeldredactie en vormgeving – voor het online platform De Grote Vragen, een project van ForumC;
 • Tussen 2008 en 2012 iverse digitale nieuwsbrieven verzorgd voor hogeschool Viaa en het Gereformeerd Studentenpastoraat Zwolle;
 • Diverse nieuwsbrieven (print) verzorgd voor de Educatieve Academie, het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken en het lectoraat Zorg & Zingeving van hogeschool Viaa. Dit betrof de teksten, eindredactie, beeldredactie en de begeleiding van vormgeving en druk.

Persberichten

 • Verschillende persberichten geschreven en geredigeerd voor Verre Naasten;
 • Diverse persberichten verzorgd voor stichting Onder de Boompies | Sous les Arbres. Dit betrof tekstschrijven, eindredactie, vormgeving en verzending;
 • Meegeschreven aan en tekstcorrecties gedaan voor enkele persberichten namens ForumC;
 • Diverse persberichten verzorgd namens hogeschool Viaa tussen 2008 en 2012. Dit betrof de teksten, eindredactie, vormgeving en verzending.

Productie

 • Met stichting Onder de Boompies | Sous les Arbres de docufilm ‘Oerijssel deel 2 – Winterwende’ geproduceerd in 2015 (regisseur: Geertjan Lassche). De docufilm is uitgezonden door RTV Oost en vertoond bij diverse filmhuizen;
 • Met stichting Onder de Boompies | Sous les Arbres de docufilm ‘Oerijssel deel 1 – Zunnewende’ geproduceerd in 2014 (regisseur: Geertjan Lassche). De docufilm is uitgezonden door RTV Oost en vertoond bij diverse filmhuizen;
 • Met stichting Onder de Boompies | Sous les Arbres de documentaire ‘Vreemdelingen & Bijwoners’ geproduceerd in 2011 (regisseur: Geertjan Lassche). De documentaire is uitgezonden door de EO en RTV Oost en won in 2011 de publieksprijs bij de uitreikingen van De Tegel.

Websites

 • In 2017/2018 het online platform De Grote Vragen opgezet, als webredacteur voor ForumC – initiator en producent. Dit betrof het bedenken van thema’s, benaderen van auteurs, tekstcorrectie, beeldredactie en het publiceren van de content + het promoten ervan via social media en online advertising;
 • In 2017 de website van stichting Onder de Boompies | Sous les Arbres volledig vernieuwd qua vormgeving/thema, teksten en beeld;
 • Betrokken geweest bij het volledig vernieuwen van de (toenmalige) website van hogeschool Viaa, in 2010/2011. Dit betrof meedenken over het concept, tekstschrijven, eindredactie en beeldredactie;
 • Met stichting Onder de Boompies eigenaar en producent van de digitale collectie/expositie Staphorst in Beeld. Voor deze online collectie heb ik bovendien tekst- en beeldredactie gedaan;
 • Nieuwsberichten geschreven en geredigeerd + beeldredactie voor diverse websites van Boom Regionale Uitgevers.