Arie van der Veer
Publicatie

‘Geef vertrouwen en stem met je hart’

Arie van der Veer is zeventiger, gepensioneerd predikant en oud-voorzitter van de EO. Ook is hij trouw ChristenUnie-stemmer. Toch sprak hij zich lange tijd niet echt uit over zijn politieke voorkeur. Van der Veer maakte de tijd nog mee, dat je in de hal van kerkgebouwen geen verkiezingsposters mocht ophangen. Tijdens een kerkdienst bidden voor politici of verkiezingen? dat was not done. “In die tijd was je als predikant voorzichtig met je uitspraken rond politieke thema’s”, legt hij uit.

Moeite met compromissen

Tijden zijn veranderd en intussen voelt de Zwolse dominee alle ruimte om kleur te bekennen. Al aarzelt Van der Veer, zittend in zijn werkkamer vol boeken, eventjes bij dit thema. “Ik heb geen finaal oordeel over hoe de politiek zaken zou moeten oppakken of oplossen. Wel denk ik, dat we sterke leiders nodig hebben. Krachtige politici, die de ontwikkelingen kunnen duiden en maatregelen durven nemen.” Maatregelen durven nemen betekent ook: compromissen durven sluiten, stelt hij. “Maar ik heb de indruk dat mensen steeds meer moeite hebben met compromissen.”

“Vaak willen mensen snelle oplossingen. Dat zie je ook onder christen wel. Zo van: God moet nú helpen. Maar dat gaat niet. Verandering is meestal iets van de lange termijn”

Volgens de oud-EO-voorzitter komt het er daarom op aan, dat je stemt met je hart. “Je stemt met je hart wanneer je vertrouwen hebt in degene op wie je stemt. Natuurlijk stem je ook met je hoofd, door af te wegen met welke standpunten je het eens bent. Dat is het rationele aspect, maar je moet je hart erbij betrekken. Dat doe je door – in vertrouwen – politici de kans te geven om hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij willen er staan en jij geeft ze de kans”, verduidelijkt hij. In zijn optiek is dat vertrouwen nodig, omdat het durf kost om te besturen. “Stemmen met je hart betekent daarom bovendien, dat je kunt accepteren dat dingen soms anders lopen dan jij zou willen.”

Arie van der Veer
Volgens Arie van der Veer is het belangrijk om te stemmen met je hart. (Foto: Anko Zwerver)

Niet smakeloos en onzichtbaar zijn

Stemmen met je hart draait ook om je relatie met God, gaat Van der Veer verder. “Door je stem kun je indirect handen en voeten geven aan je geloof. ChristenUnie-politici willen namelijk ‘zoutend zout’ en ‘lichtend licht’ zijn in de samenleving.” Een vergelijking die hij uit de Bijbel haalt. In Mattheüs 5 : 13 en 14 worden de beelden van zout en licht gebruikt om gelovigen op te roepen om niet smakeloos en onzichtbaar te zijn. “Met jouw stem kun jij politici de kans geven om dat licht en dat zout te zijn”, aldus de predikant. Hij roept de Overijsselse ChristenUnie-politici op om zichtbaar te zijn. “Mensen weten vaak niet wie de provinciale politici zijn en wat het effect is van hun werk. Dus laat jezelf zien en zorg voor een duidelijk hoorbaar ChristenUnie-geluid in de provincie!”

Krachtige leiders

Van der Veer droomt van, en bidt voor krachtige leiders. Toch is hij realistisch. “Je kunt niet alle problemen één, twee, drie oplossen. Het kost altijd offers.” Burgers moeten zich daarvan bewust zijn, meent hij. “Neem de situatie in Groningen. Je gunt alle slachtoffers van de aardbevingen een ander huis. Tegelijkertijd is bijna niemand bereid om meer te betalen voor zijn gas. Dan gaat het erom: wat ben jij bereid in te leveren? De Groningers hebben hun offer immers al gebracht?”

“Je weet vaak niet hoe andere mensen leven, hè? Zouden in mijn kerk mensen zitten die de voedselbank bezoeken? Vast! Maar ik weet het niet.”

Ook waarschuwt hij voor kortetermijnpolitiek. “Vaak willen mensen snelle oplossingen. Dat zie je ook onder christen wel. Zo van: God moet nú helpen. Maar dat gaat niet. Verandering is meestal iets van de lange termijn.” Zijn advies aan politici is om veel te luisteren. “Politici moeten weten wat er speelt onder mensen en wat de noden zijn van deze tijd.”

Armoede
Van der Veer heeft zorgen om de groeiende breuklijnen en toenemende armoede in de samenleving. (Foto: Pexels)

Achter de voordeur

Een zorg die de voorganger heeft, zijn de steeds groter wordende breuklijnen in de samenleving, bijvoorbeeld door armoede. “In Vlaardingen, waar ik opgroeide, woonden we in een straatje vlakbij de haven. Daar was veel armoede, dus ik ken het”, vertelt hij. Toch vermoedt Van der Veer dat armoede tegenwoordig veel meer achter de voordeur zit. “Je weet vaak niet hoe andere mensen leven, hè?” Hij kijkt op en vraagt: “Zouden in mijn kerk mensen zitten die de voedselbank bezoeken? Vast! Maar ik weet het niet.”

Bij de vraag of hij zich Zwollenaar en Overijsselaar voelt, peinst Van der Veer even. Dan volgt een welgemeend ja. “Ik ben vergroeid geraakt met dit deel van het land. Als mens, maar ook in kerkelijk opzicht. Ik voel mij hier thuis.” Alweer ruim 46 jaar woont Van der Veer in Zwolle. Hij kwam in 1972 met zijn gezin naar de Overijsselse hoofdstad, om er predikant te worden in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Bij de vraag waarom het belangrijk is om te stemmen op 20 maart, antwoordt hij: “Provinciale verkiezingen zijn alleen al belangrijk, omdat je daarmee invloed hebt op de samenstelling van de Eerste Kamer. Je hebt dus niet alleen in de provincie, maar ook landelijk invloed op het beleid.”

(Dit artikel verscheen in het verkiezingsmagazine van de ChristenUnie Overijssel, voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019)